Privacybeleid Restaurant De Gouden Lepel

Versie 1.3
Deze pagina is voor het laatst aangepast op 14 maart 2018.


Restaurant De Gouden Lepel respecteert je privacy en gaat zorgvuldig om met privacy en privacygevoelige gegevens binnen de grenzen van de Wet bescherming persoonsgegevens en de Telecommunicatiewet.

Voor welke doeleinden worden persoonsgegevens door Restaurant De Gouden Lepel gebruikt

Restaurant De Gouden Lepel verwerkt persoonsgegevens voor servicedoeleinden, zoals het opnemen van contact met je en het beantwoorden van vragen die je hebt gesteld via het contactformulier op onze website.

De persoonsgegevens kunnen worden gebruikt voor marketingdoeleinden. Denk hierbij aan het versturen van nieuwsbrieven, tonen van aanbiedingen en informatie, klanttevredenheidsonderzoeken. Daarbuiten via advertentienetwerken en social mediakanalen, zoals Facebook, Instagram, Twitter of LinkedIn.

Welke gegevens verzamelt Restaurant De Gouden Lepel

Persoonlijke gegevens, zoals naam, e-mailadres en telefoonnummer.
Interactiegegevens, zoals IP-adres, locatiegegevens, surfgedrag op de website en klikgedrag.

Indien je persoonsgegevens verstrekt aan Restaurant De Gouden Lepel, ben je verantwoordelijk voor de juistheid van de persoonsgegevens. Restaurant De Gouden Lepel kan nimmer aansprakelijk worden gesteld, behoudens grove schuld of opzet, voor onjuistheden in de door jouw aangeleverde persoonsinformatie.

Aan wie verstrekt Restaurant De Gouden Lepel persoonsgegevens
Persoonlijke gegevens worden door Restaurant De Gouden Lepel verstrekt aan derden indien je dit zelf hebt toegestaan of wanneer dit is toegestaan op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens.

Hoe lang bewaart Restaurant De Gouden Lepel persoonsgegevens

Bepaalde persoonsgegevens die voor fiscale doeleinden worden verwerkt, dienen wij zeven jaar te bewaren. De bewaartermijn is afhankelijk van het doeleinde waarvoor de gegevens worden gebruikt. Zodra de gegevens niet meer noodzakelijk zijn, worden deze verwijderd of geanonimiseerd.

Hoe kun je contact opnemen met Restaurant De Gouden Lepel

Online
Via ons contactformulier op de website

Postadres
Post kan worden gericht aan:

Rijksweg zuid 250
6161 BZ Geleen
Nederland